[Ratusz] Ratusz miejski. Zbudowany ok. 1821 r. w stylu klasycystycznym według projektu architekta warszawskiego Hilarego Szpilkowskiego. Po obu stronach wejścia wmurowane tablice poświęcone: Bojownikom Walki w latach 1939-1945 o Niezawisłość i Niepodległość Ojczyzny, 15 rocznicy bitwy pwietrznej 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" stoczonej 23.VIII.1944 nad Warką, trzechsetnej rocznicy zwycięskiej bitwy ze Szwedami 1656 - 1956, dwusetnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej 1794 - 1994. Obecnie siedziba władz miejskich.
[Kopiec] Kopiec na błoniach. Zwieńczony krzyżem żelaznym, usypany przez mieszkańców Warki. Tutaj odbyła się egzekucja powstańców z 1863 r.: W. Kononowicza i jego dwóch towarzyszy broni. Tutaj prawdopodobnie spoczywają ich prochy.
[Kościół] Kościół i Klasztor Pofranciszkański. Powstał w latach 1652 - 1746, początkowo zabudowania drewniane wzniesione dla franciszkanów sprowadzonych do Warki przez Katarzynę Boglewską, właścicielkę okolicznych włości. Z wyposażenia wnętrza na uwagę zasługują: ołtarz główny z poł. XVIII w. z wcześniejszym obrazem Madonny z Dzieciątkiem, trzy barokowe konfesjonały, rokokowa ambona, tablice epitafijne.
[Pałac] Pałac Pułaskich na Winiarach. Powstał ok. 1689 r. według projektu architekta Augustyna Locciego. Tu wychował się i uczył Kazimierz Pułaski, bohater dwóch kontynentów: Europy i Ameryki. Obecnie w pałacu mieści się muzeum historyczno-biograficzne im. K. Pułaskiego. Pałac otacza park krajobrazowy z XVIII w. rozciągający się na skarpie Pilicy.
[Pomnik] Pomnik Lotników Polskich. Upamiętniający bitwę powietrzną stoczoną przez polskich lotników z niemiecką Luftwaffe 23.VIII.1944 r. nad Warką. Na drugim planie wielofunkcyjny Ośrodek Kultury Sportu i Wypoczynku zbudowany w czynie społecznym w latach 1984 - 1991.
[Dworek] Dworek mieszczański. Pochodzi z I poł. XIX w., murowany, w stylu klasycystycznym, po kapitalnym remoncie oddany do użytku w 1986 r. Obecnie znajduje się tu Muzeum Historii Warki.


Więcej zdjęć!

Zdjęcia wykonane 14 maja 1998r.