Warka i jej okolice stanowią interesujący krajobrazowo i historycznie obszar turystyczny. Oprócz typowego pejzażu równin przed oczami turysty rozciąga się teren atrakcyjnie urzeźbiony. Pilica tworzy malownicze zakola, a w wielu miejscach brzeg doliny opada stromymi urwiskami ku rzece. Znacznej wysokości lewobrzeżną skarpę Pilicy przecinają głębokie jary.

[Pilica]
Rejon na północ od Warki to rozległe obszary sadów; biało-różowych wiosną lub tonących w złocie kolorów jesieni. Sady i uprawy truskawek są głównym źródłem utrzymania i poważnych dochodów okolicznych mieszkańców. Po przeciwnej stronie rzeki, na południe od Warki, rozciąga się kompleks lasów dawnej Puszczy Stromeckiej, zasobnych w grzyby, jagody, zwierzynę.
Największą atrakcją tego terenu jest niewątpliwie siedemsetletnia WARKA - miasto historyczne, związane trwale z wieloma postaciami i wydarzeniami z dziejów Ojczyzny. Dzisiaj miasto słynie z wielu inicjatyw w dziedzinie gospodarczej i kulturalnej, jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i sadowniczym województwa mazowieckiego.