Warka leży w południowej części równiny mazowieckiej, w dolnym biegu rzeki Pilicy. Obszar położony na północ od doliny Pilicy, to fragment Wysoczyzny Rawskiej, lekko pofałdowanej moreny dennej z pasmem wzniesień moreny czołowej w rejonie Rytomoczydeł, Nowej Wsi i Wichradza. Środek tej doliny wypełniają utwory polodowcowe ostatniego zlodowacenia, dominują gliny zwałowe, iły rzeczne, piaski. Klimat tej części Mazowsza charakteryzuje się stosunkowo korzystnymi opadami (ok. 500mm) i dużym nasłonecznieniem. Wszystkie te czynniki wykształciły urozmaicony (szczególnie w rejonie Warki) krajobraz i korzystne warunki dla osadnictwa wczesno-historycznego.

[Mapa Polski]